Bli medlem

Innmeldingsskjema
Navn

E-post *

Postadresse *Etter å ha mottatt skjemaet ditt, sender vi deg innbetalingskort. Som medlem i Norwegian Wood - Den norske Beatlesklubben får du etter hvert tilsendt medlemsnål, medlemskort og fire numre av Beatlesbladet Norwegian Wood. Du kan også få forskjellige rabatter til enkelte Beatlestilstelninger som klubben er med på.

Adressater i utlandet kan abonnere på elektronisk utgave av bladet (pdf) for samme sum, om de skal ha bladet på papir er vi nødt til å ta kr 400,- per år pga. porto til utlandet.
Er noen i hustanden din allerede medlem, kan du få være familiemedlem for kr 100 per år. Da får du ikke bladet tilsendt, men medlemskort og nål.
Du kan også melde deg inn ved å sende en epost til info@norwegianwood.org, så får du svar av vår fanklubbsekretær, eller du kan benytte skjemaet over. Skal du ha et familiemedlemskap må du også sende en epost til info@norwegianwood.org. Alle spørsmål angående ditt medlemskap, adresseendringer osv rettes også til info@norwegianwood.org.


Kontingent

De forskjellige kontingent-alternativene er:
  • Norsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene ) kr. 300
  • Utenlandsk medlemskap (papirutgaven av medlemsbladene) kr. 400
  • Elektronisk medlem, Norge og utlandet (pdf-fil av medlemsbladene) kr. 200
  • Familiemedlem (Støttemedlem, får ikke bladene) kr. 100
Klubbens kontonummer er 1271.21.35628 (Aurskog Sparebank)
Vipps-nummer: 128526.

Adresseendring

Har du flyttet er det svært viktig at du melder inn dette til info@norwegianwood.org, så får du bladene når du skal, og dette sparer oss for ekstra portoutgifter.


Beatlesbladet Norwegian Wood
Norwegian Wood - Den norske Beatlesklubben
STYRE
President: Toralf Høyer-Hansen
Sjefredaktør: Roger Stormo
Sekretær: Bjørn Bjerkeskaug
Styremedlem: Bente Reimers Moe
REDAKTØR
Oddvar Ruud

Mailadresse: info@norwegianwood.org
Adresse:
Norwegian Wood
Postboks 105 Tveita
0617 OSLO

Historie
Klubben ble startet i påsken 1980 av brødrene Erlend (f.1964) og Ole Flaten (f.1969). Det første medlemsbladet «Norwegian Wood» kom ut 27. mars. De første 25 numrene av bladet kom ut i perioden 1980–1986. I 1986 ble klubben lagt ned, siden for få medlemmer skrev og annonserte i bladet.
I januar 1988 ble klubben revitalisert, med egen redaksjon for bladet bestående av Roger Stormo (f. 1962), Peter Wilhelm Viken (f. 1966) og Erlend Flaten (nytt etternavn: Fredholm). Siden den gang har klubben publisert fire medlemsblader per år.
I 1997 overtok Dagfinn Jarp (f. 1952) redaktørjobben, mens Roger Stormo fortsatte som president i klubben. Peter Wilhelm Viken fortsatte som fast bidrags-yter for bladet ut 1999. I løpet av våren 1999 skiftet klubben styre, og presidentvervet gikk til Svein Sivertsen (f. 1955), mens Steinar Waage (f. 1962) ble klubbens sekretær. I 2002 ble Tore Waskaas (f. 1980) redaktør av medlemsbladet, og Marius H. Johannessen (f. 1979) ble ny president fra 2004.
I 2007 overtok Ole-Andreas Refsnes (f. 1980) som redaktør og Linda Engebråten (f. 1985) ble president. Joakim Krane Bech (f.1983) kom etter hvert med som sekretær. I 2013 overtok Kristina Kinne (f. 1990) og Kristina Ciric (f. 1989) redaktørjobben, og Bente Moe ble sekretær. Pga endringer i regelverket ble det nødvendig å anskaffe et organissjonsnr, og klubben ble derfor nystiftet 4. september 2013. I 2014 ble det avholdt årsmøte 19. oktober og nytt styre konstituert. President ble Toralf Høyer-Hansen. I 2015 var det nytt valg av styre, der Bjørn Bjerkeskaug ble valgt inn som ny sekretær og Bente Moe gikk inn som styremedlem. Ett av styremedlemmene har nå vervet som Sjefredaktør (p.t. Roger Stormo) og denne knytter til seg en redaktør (p.t. Oddvar Ruud) som ikke er medlem av styret.


BIDRAG
Vil du sende inn bidrag til bladet, så er rette adresse redaksjonen@norwegianwood.org.

PRESSE
Ønsker du å komme i kontakt med klubbens ledelse, kan du sende epost til vår president, Toralf Høyer-Hansen på adressen toralf@norwegianwood.org

WEB
Gjelder det henvendelser i forbindelse med nettsidene, er riktig adresse roger@norwegianwood.org
Webmaster: Roger Stormo

SNEGLEPOST
Vi har også en postadresse for papirbaserte bidrag og annet:

Norwegian Wood
Postboks 105 Tveita
0617 OSLO

Beatlesfestivalen
Sammen med Beitostølen Resort har klubben årlig bidratt til det faglige arrangementet på "Beatlesfestivalen på Beitostølen" hver oktober i perioden 2006-2017.

Se festivalens egne nettsider.