03 juni 2014

Om Michael Jacksons kjøp av Beatleskatalogen

En gang venner, Paul McCartney og Michael Jackson
Forbes har publisert et utdrag fra en ny bok om Michael Jackson: "Michael Jackson Inc". Utdraget har tittelen "Buying The Beatles: Inside Michael Jackson's Best Business Bet" og fokuserer på Jacksons kjøp av selskapet ATV Music, selskapet som satt med forleggerrettighetene til flesteparten av The Beatles' sanger. Teksten er nesten utelukkende basert på originale intervjuer med de impliserte.

Her er noen interessante utdrag fra utdraget:
“Jeg ringte Yoko,” husker [John] Branca. “Og så sa jeg, ‘Michael ba meg å ringe deg og spørre om du ønsker å legge inn bud på ATV Music som eier alle (sic) Beatlessangene.’ ”
Ono: “Nei, vi byr ikke på det.”
Branca: “Nei?”
Ono: “Nei, nei, hvis vi hadde bydd på det måtte vi ha gjort en avtale med Paul, og det hadde blitt en greie. Hvorfor?”
Branca: “Fordi Michael er interessert.”
Ono: “Åh, det ville være fantastisk i hendene på Michael istedet for et stort konsern.”

Ifølge Branca skal John Eastman, Paul McCartneys advokat og svoger ha sagt at McCartney ikke var interessert fordi katalogen var “alt for dyr.”

For å få avtalen i havn måtte Michael Jackson utelukke sangen "Penny Lane" fra avtalen, dessuten måtte han gå med på å holde en konsert i Perth, Australia som en del av betalingen.

Er du fortsatt interessert i flere detaljer, så kan du stikke over til Forbes og lese resten.

I årenes løp har Paul McCartney sagt i intervjuer at han hadde snakket med Yoko Ono om å legge inn bud på katalogen, men Ono hadde svart med at hun trodde de kunne få den billigere enn forlangendet.

Enden på visa ble at Jackson kjøpte katalogen for 47,5 millioner dollar, og verdien er nå estimert til å være 2 milliarder dollar. Mens han levde kom Jackson i finansielle problemer, noe han løste ved å selge halvparten av katalogen til Sony, men hans etterkommere eier fortsatt den resterende halvparten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar