15 mai 2013

Help! på Blu-ray


EMI annonserte i dag at "Help!" vil bli utgitt på Blu-ray den 24. juni. Så for de av dere som driver og oppgraderer samlinga fra DVD til Blu-ray, så er det altså nok en utgiftspost rundt hjørnet. "Help!" utkom på DVD på 90-tallet i USA og deretter i nyrestaurert versjon verden rundt i 2007. "A Hard Day's Night" kom ut på Blu-ray i Canada for noen år siden, "Yellow Submarine" og "Magical Mystery Tour" kom i fjor og etter at "Help!" kommer til sommeren så gjenstår bare "Let It Be"...
Det forventes ikke noe mer bonusmateriale på Blu-rayversjonen av "Help!" enn det som allerede kom på DVD-utgaven i 2007. Illustrasjonsbildet vårt er fra luksus DVD-utgaven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar