16 mars 2017

McCartney mot Sony/ATV - en oppdatering


Det foreligger nå et foreløpig resultat fra Paul McCartneys sak mot Sony/ATV om tilbakeføring av komponistrettighetene i Northern Songs. Ettersom saken med Duran Duran ikke er sluttført (den er appellert), en sak McCartney benyttet som referanse i sitt søksmål, er McCartney bedt om å vente på utfallet av denne før han eventuelt reiser spørsmålet om sine egne komponistrettigheter.

Det var i januar at Paul McCartney gikk til sak mot Sony/ATV for å få tilbake sangrettighetene fra Beatlesperioden. Dette pga en klausul i amerikansk copyrightlov fra 1976 som reverserer rettighetene tilbake til originalkomponisten etter 56 år.

Sangrettighetene til Northern Songs skal ifølge loven returnere til opphavsmannen fra 2018 av (først ut er "Love Me Do" 5. oktober) og McCartney har forsøkt å få Sony/ATV til å forsikre ham om at de vil gi ham tilbake rettighetene uten kamp, men har aldri fått noe definitivt svar. Derfor innledet McCartney denne saken, sikkert etter anbefaling fra sin advokat Lee Eastman, sønn av Linda McCartneys bror.

Svaret fra Sony/ATV om å avvente utfallet av saken mot Duran Duran kan tyde på at de kan ha skumle hensikter om å ikke levere tilbake McCartneys andel av komponistrettighetene. I såfall gjorde Paul det eneste rette da han gikk til rettsvesenet med denne saken.

Kilde: npr.org

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar