16 september 2013

Omstrukturering av Live at the BBC

Den remastrede "Live at the BBC". Foto © 2013 Apple Corps Ltd

I forbindelse med remastringen av 1994-albumet "Live at the BBC" virker det som det har foregått både en lett omstrukturering og en generell oppussing av dette albumet for 2013-utgaven.
Rent visuelt kan vi se at det brunere 1994-albumomslaget nå fremstår i blåtoner. Ifølge kilder vi har sett på nettet, skal det nye omslaget være mer "sølvskimrende" enn det vi kan se på bildegjengivelsen.

Også innholdsmessig er det foretatt en revurdering, og man bør derfor ha benyttet seg av oppgradert kildemateriale, der slikt har vært tilgjengelig.

Sporlista vi finner på Amazon.com tyder på dette, da den er litt endret fra den originale.
Hver CD har ett ekstra spor: Disc 1 has spor 17, "What Is It, George? (Speech)" og Disc 2 has spor 36, "From Us To You (Closing)". Dessuten er sporet "Have a Banana (Speech)" på Disc 2 nå byttet ut med "Ringo? Yep! (Speech)".

Det som heter 'What is it, George?' kan være litt konversasjon som ble kuttet ut på den opprinnelige CDen, det er når George introduserer 'Soldier Of Love' ved å lese opp et ønskebrev fra Newport, Isle Of Wight ('here's John shouting Soldier Of Love'!).

'Ringo, yep' er også noe konversasjon som ikke er med på førsteutgaven, dette er Ringo som svarer 'yep' på alle spørsmålene fra Alan Freeman, bortsett fra ett enkeltstående 'no'.

Til slutt virker det som en avslutningsversjon av 'From Us To You' er lagt til.

Har så sporet "Have a Banana (Speech)" blitt borte under restruktureringen, eller er det tatt med på slutten av "A Hard Day's Night", men uten å være et eget spor? Det gjenstår å se.

Men hvis de har foretatt disse synlige endringene, så gir det grobunn for å kunne tro at hele albumet er satt sammen igjen på nytt, fra bunnen av.

Ett av ankepunktene fra 1994-utgivelsen er at kildebåndene ble renset opp ved hjelp av Sonic Solutions' omstridte "No-Noise"-teknikk. Teknikken ble mye benyttet på nittitallet, men er i ettertid kritisert for å ikke bare fjerne støy, men også fjerne noe av den originale diskanten. Det er kjent at den allerede den gang hørselshemmede George Martin sendte båndene tilbake flere ganger for å få lagt på enda flere lag med "No-noise"-filteret før han var fornøyd.

I dag finnes det bedre verktøy for å fjerne båndsus samtidig som diskanten beholdes intakt. I ettertid har det dessuten dukket opp flere kildebånd i bedre kvalitet enn de som ble benyttet den gangen. Vi vet at det har dukket opp bedre versjoner av bl.a. "The Honeymoon Song", "That's All Right", "Keep Your Hands Off My Baby", "Slow Down" og noen til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar