23 februar 2017

Innkalling til årsmøte


Innkalling til årsmøte i Norwegian Wood - Den norske Beatlesklubben

Styret innkaller herved til årsmøte i Norwegian Wood – Den norske Beatlesklubben..
Årsmøtet avholdes onsdag 8. mars 2017 kl. 19:00 på Høyskolen Campus Kristiania, Kirkegata 2, Oslo.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
3. Godkjenning av regnskap 2016
4. Fastsettelse av kontingent for 2018
5. Innkomne forslag
6. Valg av styre og valgkomite
7. Møtet heves


For å ha stemmerett må medlemmet ha betalt kontingent for 2017.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar