23 august 2018

Deadline for Norwegian Woods høstnummer


Vil bare minne alle om at deadline for å sende inn stoff til Norwegian Wood er 1. september. Vi vil gjerne ha konsertanmeldelser fra Ringoturneen fra dere som reiste utenlands og så ham. Annet materiale er selvsagt også velkomment, send per epost til redaksjonen@norwegianwood.org

I høstnummeret blir det foruten tiloversblevent stoff fra forrige nummer del 2 av Yan Friis' gjennomgang av Beatleshistorien slik den ble rapportert av Arbeiderbladet for samtiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar