24 august 2016

Beatles i den kulørte presse

Rock'n'Roll Magazine nr 5 - 2016.
Beatles er omslagsgutter i nr 5 av det svenske Rock’n’Roll Magazine, og en seks siders artikkel i bladet tar for seg Beatles' besøk i Sverige i 1963. Det er ingenting her som ikke allerede har vært skrevet om i spesialheftet "Beatles i Sverige" fra 1993 eller boken "Yeah! Yeah! Yeah! – The Beatles erövrar Sverige" fra 2003. Også neste nummer av magasinet vil inneholde Beatlesmateriale, men da fra deres besøk i Sverige i 1964.

Mojo

Britiske Mojo har også Beatles på omslaget denne gangen, og her er det den nye dokumentarfilmen og Beatles turnéliv som er i fokus. Med bladet følger det også et spesialomslag og to plakater, samt en CD med sanger som inspirerete Beatles.

Spesialomslaget til Mojo.
Ellers har bladet Classic Rock feiret 50-årsdagen til albumet "Revolver", riktignok med et bilde fra lanseringen av "Sgt. Pepper" på forsiden.

Classic Rock
Foruten dette har Paul McCartney igjen prydet omslaget på bladet "Rolling Stone", og inne i bladet er det et fint nytt intervju med Paul. Intervjuet er også tilgjengelig online, her.

Paul McCartney i Rolling Stone.
I dette intervjuet spør også intervjueren om hvorfor ikke "Let It Be"-filmen kommer ut. McCartney forklarer at han flere ganger har tatt opp dette spørsmålet internt, men at det tilsynelatende faller på døve ører. McCartney mener at om noen skulle ha grunn til å være imot utgivelsen, så er det han selv - han er tydeligvis ikke så glad for måten han blir fremstilt på i filmen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar