07 desember 2016

Arkivbygning i Friar Park

Crackerbox Palace. Friar Park, Henley-on-Thames
Olivia Harrison, enken etter George Harrison ønsker å bygge et arkivbygg på eiendommen som de delte i 30 år.

Fru Harrison har søkt South Oxfordshire District Council, planmyndigheten, om tillatelse til å fjerne midlertidige lagrings- og driftsbygninger på Friar Park og oppføre nye bygninger.

Utviklingen vil inkludere en arkivbygning for lagring av familiens papirer og gjenstander som er lagret i "uegnede forhold" på forskjellige steder rundt på eiendommen.

Bygningen vil være på 20x8 meter og inkluderer husrom for en arkivar.

Søknaden er en revisjon av planer som Mrs Harrison ble gitt byggetillatelse for i 2014, men som ennå ikke er implementert.

I søknaden heter det: «Siden den tid har tankene om planlegging av området utviklet seg, spesielt på den måten at hagens utforming kan endres på dette området, noe som påvirker utformingen av de foreslåtte og samtykkede bygninger.

"Det er nå et sterkt ønske om å reetablere tapte hagestier og for å fjerne nyere adkomstveier og bestående områder, særlig nær de historiske bygningene.

"For at dette skal oppnås, er en revidert layout nødvendig, men en som også søker å bevare så mye av den historiske hagens struktur samt de for tiden verneverdige trærne."

Fru Harrison ønsker også å flytte eiendommens sikkerhetshovedkvarter og husrom for de ansatte som oppholder seg der nattestider. Godset er forpliktet til å ha 24-timers vakthold 365 dager i året.

I 1999 ble Harrison angrepet etter at en mann brøt inn og stakk ham sju ganger med kniv før hans kone fikk slått ned inntrengeren med en ildrake.

Høy sikkerhet rundt Friar Park ble implementert etter angrepet.

Planene omfatter også nye støttebygninger, hageskur, ansattes velferdstilbud og parkeringsplass og lager for maskiner pluss en ekstra garasje for lagring av tre veteranbiler som nå er lagret utenfor området.

Bevilgende myndighet  vil ta en beslutning 16 januar.

Kilde: The Henley Standard

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar