04 april 2018

Mojo med to Beatlesspesialer

Nytt Beatlesblad i handelen.
Mojo har samlet sine Beatlesartikler i to spesialblader som kommer ut i år. Det første er dette røde bladet som utkom 29. mars og omhandler perioden 1962-66 og så kommer det et blått et i juni om den siste tiden, 1967-70.
Bladene er dessverre satt sammen av litt eldre artikler, eksempelvis er kapittelet som omhandler prøvespilling for EMI skrevet av Mark Lewisohn i 2002, og dermed er nyere info som man f.eks. finner i hans bok "Tune In" ikke med.

Lenke

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar